På Tippen i Sydhavnen er der får, der græsser på de områder, der engang var losseplads. – Deraf navnet Tippen.  Vegetationen er selvgroet og uplanlagt. Indimellem græs, buske og træer kan man nogle steder skimte skrot og beton, der vrider sig under det tynde jordlag.

Share This